Reactie LUMC op uitlatingen medewerker

Een van de medewerkers heeft zich op opvallende wijze uitgesproken jegens het coronabeleid. Verschillende media hebben hierover bericht.

Het LUMC is hiervan geschrokken en vindt de recente uitspraken van deze medewerker, waarbij een verband wordt gelegd tussen het door het LUMC onderschreven coronabeleid en de vervolging van Joden in WOII, volkomen misplaatst. De uitspraken van de LUMC-medewerker vertegenwoordigen op geen enkele manier de visie van het LUMC en daarom doen we er nadrukkelijk afstand van.

Het LUMC erkent uiteraard het recht op vrije meningsuiting van medewerkers, maar er zijn grenzen. Ze zijn hierover met de medewerker in gesprek.