Afval van de OK en CSA als grondstof voor nieuwe producten

Tim Horeman en Bart van Straten doen gericht onderzoek naar methoden om afval in de zorg te verminderen. De visie van Tim en Bart over de toekomst van duurzaam instrumentarium: modulair opgebouwde instrumenten die circulair kunnen worden hergebruikt en gefragmenteerde afval verwerking op verschillende locaties.

Tim Horeman, onderzoeksleider van de Delftse onderzoekslijn Sustainable Surgery & Translational Technology en Bart van Straten, onderzoeker en promovendus zijn beiden verbonden aan de afdeling BioMechanical Engineering van de TU Delft en werken nauw samen met diverse partijen en ziekenhuizen.

Afval op de operatiekamers

Circulaire modellen en recycling van afval dat afkomstig is van operatiekamers en CSA’s heeft als doel om het afval in de zorg te verminderen en onze schaarse grondstoffen te beschermen. Vanuit Van Straten Medical werd in 2018 al een instrumentnet ontwikkeld van gerecycled roestvast staal. Inmiddels zijn er grote vorderingen gemaakt. Naast RVS en Zamak kunnen we nu ook inpakpapier en andere plastics verwerken. In samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, Renewi en GreenCycl wordt inmiddels gekeken naar mogelijkheden voor het omsmelten van inpakpapier naar bruikbare grondstof. Een speciale smeltoven kan verschillende afvalstromen verwerken tot grondstof. Ook verpakkingsmaterialen gemaakt van PET willen de onderzoekers omsmelten naar nieuwe toepassingen.

Smeltoven van instrument en inpakpapier naar grondstof

De focus ligt niet alleen op de technologie rond het omsmelten van afval. Er is ook binnen de onderzoekslijn veel aandacht voor het ontwerpen en ontwikkelen van duurzaam chirurgisch instrumentarium en de impact die dergelijke instrumenten maken op de logistiek en het gebruik binnen een ziekenhuis. Samen met Tim Horeman werkt hij aan technieken waarbij afvalstromen vanuit de operatiekamers via specifieke methoden kunnen worden gedesinfecteerd en hergebruikt. Een circulaire benadering voor afvalstromen.

Door maximaal te focussen op het repareren van instrumentarium verlengen we de levensduur en hoeven we minder weg te gooien. Als we ook nog eens disposable instrumentarium gaan verminderen of als grondstof gaan hergebruiken dan maken we sprongen vooruit. Gecombineerd kunnen we nog veel meer bereiken als we hier de recycling van andere afvalstromen zoals plastic verpakkingen, inpakpapier en andere wegwerpproducten bovenop tellen.

Omgesmolten inpakpapier naar bruikbare grondstof voor verdere verwerking

Enthousiaste Ziekenhuizen
Er wordt in groter verband samengewerkt met andere ziekenhuizen. Iedereen wil graag meewerken, ze staan echt te springen om te verduurzamen. ”Het zorgpersoneel krijgt van te voren aan de hand van visuele instructies uitgelegd hoe ze het afval aan de bron kunnen scheiden zodat het in de juiste afvalbakken wordt weggegooid. Daarnaast zijn de onderdelen, die worden gemaakt uit het omgesmolten afval van zeer hoge kwaliteit en kunnen deze worden gebruikt bij bijvoorbeeld instrumentfixatie of het maken van componenten voor nieuwe instrumenten zoals stuurwieltjes voor een nieuw type laparoscopische stuurbare grijper. Dit maakt hergebruik zeer concreet, visueel en toepasbaar.

Van Straten en Horeman zijn ervan overtuigd: “het is onze ambitie om de mentaliteit te veranderen zodat we niet meer alles weggooien. Grondstoffen zijn eindig, dus moeten we er zuinig op zijn en leren om ze opnieuw te gebruiken. Nieuwe procestechnologie kan ons hierbij helpen”.

Van Straten Medical, GreenCycl en CSA Services treffen dit najaar op een nieuwe locatie in De Meern voorbereidingen voor het plaatsen van de Sterimelt, een smeltoven voor het omsmelten van inpakpapier en andere plastic verpakkingen. De verwachting is dat deze recyclingstraat in het eerste kwartaal van 2021 in gebruik kan worden genomen. Daarnaast wordt er gekeken of er in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Medical Delta en lokale (academische) ziekenhuizen een nieuw field lab voor circulaire instrumenten opgezet kan worden.

Smeltexperimenten van rechts naar links, Laryngoscopische bladen naar nieuwe grondstof met daarboven omsmelten van inpakpapier naar bruikbare grondstof.