LVO, NVAM en BRV in actie voor herstel zorg

 ‘Luister ook naar de zorgprofessionals van operatiekamers’

De beroepsorganisaties van de operatiekamer maken zich zorgen en willen hiermee duidelijk maken dat zij betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van het herstelplan. Natuurlijk willen zij meedenken en meewerken aan een herstelplan om achterstand van operaties in te halen, de oplossing om tot een goed herstelplan te komen is wat hen betreft simpel:

“Luister ook naar de zorgprofessionals die het moeten doen.” 

De beroepsorganisaties LVO, NVAM en BRV doen er alles aan om mee te praten over het herstelplan in de zorg.  Zij schrijven in een open brief: “Onze mensen weten als geen ander wat nodig is om hun vak op een goede en verantwoorde manier in te zetten.  Zonder de flexibiliteit en de inzet en de kennis en kunde van OK personeel (Anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en recovery verpleegkundigen) was het opschalen van de IC niet mogelijk geweest. We hebben Nederland behoed voor een nog grotere ramp. 

Maak gebruik van deze kennis en de beroepsgroepen van de OK niet te betrekken bij de oplossing is ieder herstelplan gedoemd te mislukken of zal in het beste geval moeizaam verlopen en kostbaar zijn.”

Tekorten

“Al een lange tijd zien we een groot aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen waardoor de druk op de zorg en de druk voor de zorgprofessionals flink is opgelopen. Daar waar de eerste golf zich kenmerkte door een enorme piek die ook weer snel afnam, kenmerkt de derde golf zich door een hoog, breed plateau. Dit vroeg en vraagt nog steeds heel veel van onze collega’s, de tekorten zijn hierdoor ernstig toegenomen, terwijl er ook voor de crisis er al een groot tekort aan bestond aan operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en recovery medewerkers.

Wij zien in de ziekteverzuimcijfers oplopen en de gevolgen voor de patiënten zijn vaak ook niet te overzien.”

Kritische punten

Om de benodigde handen voor de Covid-zorg vrij te spelen waren de ziekenhuizen genoodzaakt om steeds grotere delen van de klinische zorg af te schalen. Om die reden hebben de FMS en V&VN met betrokkenheid van VWS en de NZa het initiatief genomen om in kaart te brengen wat nodig is om de zorgprofessionals die de afgelopen tijd onder zware druk hebben moeten werken, te laten herstellen en hiertoe een herstelplan te maken. Aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld het voldoende ruimte bieden voor het opnemen van verlof, wat noodzakelijk is voor het herstel. Fysiek en mentaal herstel van zorgprofessionals en het opschalen van de planbare zorg moeten namelijk hand in hand gaan. Het belang hiervan wordt ook beschreven in het Kader Passende inhaalzorg. Door de NZa, samen met V&VN, FMS, NVZ, NFU, ZKN en ZN, wordt geborgd dat de inhaalzorgplannen en het herstelplan goed op elkaar worden afgestemd. Hierin worden de belangen van de patiënt, de zorgprofessional en het ketenperspectief meegenomen.

Rol LVO, NVAM en BRV

LVO, NVAM en BRV hebben samen de handen ineen geslagen en duidelijk gemaakt dat ook naar hun stem geluisterd moet worden en aangegeven dat men niet om deze beroepsgroepen heen kan.

Voor het deel van de operatieve zorg hebben zij aangegeven inbreng te willen hebben in de ontwikkeling van het herstelplan voor operatieve zorg.

Zij zitten momenteel nog niet aan tafel. Er wordt al wel een peiling gedaan op initiatief van FMS en V&VN.

“Door onze oproep zijn operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en recoverymedewerkers wel alvast opgenomen in de landelijke peiling die is uitgezet. LVO, NVAM en BRV roept daarom ook iedereen op om mee te werken aan deze peiling zodat iedereen mening en zeggenschap mee genomen kan worden.

Helaas hebben de initiators besloten dat de peiling slechts enkele dagen (tot 4 juni 2021) ingevuld kon worden.”

De drie organisaties riepen hun leden via sociale media op om mee te doen aan een peiling van artsengroepen en V&VN waarin ze konden aangeven hoe de zorg weer te herstellen. LVO, NVAM en BRV blijven pleiten om betrokken te worden bij de herstelplannen.

Goede ideeën kunnen met de beroepsverenigingen gedeeld worden, zij zullen deze (indien ze betrokken worden) zeker meenemen. Ten slotte ook voor de peri-operatieve zorg is het #NIET OVER ONS ZONDER ONS